Máy trộn nhũ tương chân không

  • Vacuum Emulsifying  Mixer

    Máy trộn nhũ tương chân không

    Cấu hình: Dòng máy trộn nhũ tương chân không RH của Innovate bao gồm nồi hơi nhũ hóa (nắp dao động, dạng ấm lật úp hoặc dạng vòng tròn bên ngoài), nồi hơi nước, nồi hơi dầu, hệ thống chân không, hệ thống sưởi ấm và kiểm soát nhiệt độ, hệ thống làm mát, hệ thống điều khiển máy móc điện. Vân vân. Nguyên lý làm việc: Sau khi làm nóng và trộn các vật liệu trong nồi hơi nước và nồi hơi dầu, được bơm chân không hít vào nồi hơi tạo nhũ tương, làm cho nó trộn đều và chảy xuống đồng nhất ...