Máy hút chân không

  • Vacuum Emulsifying Unguent Machine

    Máy nhũ hóa chân không

    Cấu tạo: Máy không nhũ hóa chân không chủ yếu bao gồm nồi chính, nồi nước, nồi dầu, thùng phụ, hệ thống trộn, hệ thống làm mát, hệ thống chân không, hệ thống kích, hệ thống contrl và giá đỡ. Đảm bảo chất lượng: Một năm bảo hành. Cuộc sống lâu dài. Kỹ sư có sẵn để phục vụ ở nước ngoài. Nguyên lý làm việc: Nguyên liệu thô đầu tiên được phân giải sơ bộ và phân tán trong nồi nước và nồi dầu, sau đó được bơm chân không vào nồi hơi tạo nhũ tương; rất nhiều bột trong f ...