Thiết bị xử lý nước

  • Reverse Osmosis Treatment Equipment

    Thiết bị xử lý thẩm thấu ngược

    Quy trình thẩm thấu ngược: Nước thô → Bơm nước thô → Bộ lọc đa phương tiện → Bộ lọc than hoạt tính → Chất làm mềm nước (tùy chọn) → Bộ lọc chính xác → Bơm cao áp → Thẩm thấu ngược chính → Điều chỉnh PH → Bể lọc nước → Máy bơm nước → Thanh trùng → Microporous bộ lọc → Đầu ra nước. Quy trình thẩm thấu ngược thứ cấp: Nước thô → Máy bơm nước thô → Bộ lọc đa phương tiện → Bộ lọc carbon hoạt tính → Bộ làm mềm nước (tùy chọn) → Bộ lọc chính xác → Bơm cao áp → Thẩm thấu ngược sơ cấp → Điều chỉnh PH → Bể chứa nước → Tái ...